Skip to main content

Separacions, divorcis i Mesures paterno-filials

Us assistim i representem en la negociació i la preparació de convenis privats de separació matrimonial o divorci, els quals preveuen les mesures relatives a la pàtria potestat i a la guarda i custòdia dels vostres fills, la fixació del règim de visites, si escau, l’establiment de pensions alimentaries o pensions compensatòries, la dissolució del règim econòmic matrimonial i la repartició dels bens del matrimoni, entre d’altres extrems.

En l’àmbit judicial, el nostre bufet d’advocats també assisteix i representa en el marc dels procediments judicials de separació o divorci, ja siguin contenciosos o de mutu acord.

El procediment judicial de família s’aplica als processos que tinguin per objecte la declaració de la nul·litat, la separació i el divorci del matrimoni o la unió civil; l’establiment de mesures que dimanin de la nul·litat, la separació i el divorci del matrimoni o la unió civil, o de l’extinció d’una unió estable de parella; l’establiment de mesures paternofilials, i també la modificació de les mesures esmentades anteriorment, amb independència que s’hagin establert o no en el marc d’un procés judicial.

Contacta amb nosaltres

Deixa’ns les teves dades de contacte i et tornarem la trucada.


    En compliment amb la normativa de protecció de dades l’informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per Sicoris Advocats, S.L.amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejats a través d’aquest i facilitar la informació sol.licitada, aixi com remetre-li informació comercial dels nostres productes, serveis i newsletter per correu electrònic en el cas d’atorgar-nos el seu consentiment. Pot exercir els seus drets davant Sicoris Advocats, S.L. escrivint a info@sicorisadvocats.com. Pot interposar reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra Política de Privacitat.