Skip to main content

Sol•licitud de pensió d’invalidesa

Invalidesa derivada de malaltia comuna o accident no laboral

La invalidesa derivada d’accident no laboral o malaltia comuna és la situació que resulta d’una deterioració prematura de l’organisme, mèdicament comprovada.

Es classifiquen en dos grups:

  • Grup 1: persones assegurades que poden continuar treballant
  • Grup 2: persones assegurades que queden incapacitades per exercir qualsevol activitat professional

A l’efecte de determinar la pensió d’invalidesa per malaltia comuna o accident no laboral, es tenen en compte els punts de jubilació reals adquirits fins al moment de causar dret a pensió, més els punts que la persona interessada hagués generat eventualment fins a la data en què compleixi l’edat d’accés ordinari a la pensió de jubilació.

Invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional

La invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional és la situació que es dóna quan la persona assegurada pateix una reducció, total o parcial, i presumiblement definitiva, de la seva capacitat de guany resultat d’un dany a la integritat corporal consegüent a un accident laboral o a una malaltia professional.

No s’exigeix cap tipus de període previ de cotització.

El grau d’incapacitat es fixa amb un element objectiu, segons els barems tècnics i amb un element professional que consisteix en la pèrdua d’ingressos que pateix la persona assegurada, comparant els guanys que rebia abans i deprés de produir-se l’accident laboral o la malaltia professional i d’acord amb uns barems tècnics establerts.

La persona assegurada que se li atorga una prestació d’invalidesa per accident de treball o malaltia professional, té dret a un capital o a una pensió.

Contacta amb nosaltres

Deixa’ns les teves dades de contacte i et tornarem la trucada.


    En compliment amb la normativa de protecció de dades l’informem que les dades recollides en el present formulari seran tractades per Sicoris Advocats, S.L.amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejats a través d’aquest i facilitar la informació sol.licitada, aixi com remetre-li informació comercial dels nostres productes, serveis i newsletter per correu electrònic en el cas d’atorgar-nos el seu consentiment. Pot exercir els seus drets davant Sicoris Advocats, S.L. escrivint a info@sicorisadvocats.com. Pot interposar reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra Política de Privacitat.